ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ για αγορές άνω των 50€

'Oροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Το ewoodcollection.com αποτελεί ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα (e-shop) πώλησης και υπηρεσιών (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «MIND PROJECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (στο εξής χάριν συντομίας η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και εκπροσωπείται νόμιμα, με τα κάτωθι στοιχεία: Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 145912327000, ΑΦΜ: 800965893 - Δ.Ο.Υ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@ewoodcollection.com, Εξυπηρέτηση Πελατών e-shop: +30 2810 381475 (από κινητό και σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση).

Διαμέσου του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διαθέτει απευθείας σε καταναλωτές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξύλινα είδη, θρανία, σπίτια, πάσης φύσεως προϊόντα και εξοπλισμό φροντίδας σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων, δικής της παραγωγής ή/και τρίτων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Η πώληση των προϊόντων θα λαμβάνει χώρα σε συσκευασίες πρακτικές για μεταφορά και ο καταναλωτής θα προβαίνει στη συναρμολόγηση του προϊόντος βάσει βοηθητικού σχεδίου/οδηγιών που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.

Κάθε πώληση ή/και παροχή υπηρεσιών διενεργούμενη μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που φιλοξενείται στον ιστότοπο www.ewoodcollection.com (εφεξής το «site»), θα διέπεται αποκλειστικά από τους παρακάτω αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στο site και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής ο «Χρήστης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Για το λόγο αυτό, πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.ewoodcollection.com, διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.ewoodcollection.com συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους. Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.

 

Γενικοί Όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ενημέρωση, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την ενημέρωση της σελίδας της, και ειδικότερα της ενότητας που αφορά τους παρόντες όρους χρήσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η εξακολούθηση της χρήσης της εφαρμογής σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη, αποδοχή των όρων αυτών. Για τον λόγο αυτό κάθε χρήστης καλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που επέλθει ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων, δεν επηρεάζεται το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Οι ειδικότεροι όροι χρήσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, έχουν ως εξής:

 

 1. Πληροφορίες και προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια ή ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται και δε δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έγιναν εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα ή κατόπιν λανθασμένης υπόδειξης συνεργαζόμενης επιχείρησης ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον υποπέσουν στην αντίληψή της.
 

 1. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, και δη του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση κινητών πραγμάτων, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα, την οποία δηλώνετε ότι κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση). Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους ή άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, για την πρόσβαση των οποίων στο site δεν ευθύνεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο των συναλλαγών της διαμέσου του ηλεκτρονικού καταστήματος ενημερώνει το Χρήστη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώσει εγκαίρως το Χρήστη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. H παραγγελία ενδέχεται να γίνει μερικώς αποδεκτή και να εκτελεσθεί. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη μη αποδοχή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει οποιασδήποτε παραγγελίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο της καλής πίστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δε θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη, στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και εν γένει για λάθη και πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτή και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου ή τεχνικού προβλήματος του παρόχου Ίντερνετ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει ευθύνη, ούτε υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία ή/και ηθική βλάβη τυχόν προκύψει, από ανυπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής, όπως όλως ενδεικτικά από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή/και λανθασμένων πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν.

 1. Ευθύνη του χρήστη

Κάθε Χρήστης / πελάτης υποχρεούται, συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, www.ewoodcollection.com, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.ewoodcollection.com, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και αποδοχή τους.

Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά στο Χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ασκεί κανενός είδους διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα που μεταφέρει ο Χρήστης. Επιπλέον ο Χρήστης συμφωνεί ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνονται για ο,τιδήποτε ήθελε προκύψει από τρίτους που χρησιμοποιούν το site.

Ως Χρήστης οφείλετε, ιδίως, να συμπληρώνετε με ορθότητα και να παρέχετε με ακρίβεια τις εξής πληροφορίες: όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ. στις «on-line» φόρμες επικοινωνίας. Με την είσοδό σας στο site μας, δηλώνετε ότι είστε ενήλικος και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας σε ανήλικους ή άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας υπεύθυνοι είστε εσείς, ως έχοντες τη γονική μέριμνα των ανηλίκων ή το δικαίωμα εκπροσώπησης των συμπαραστατούμενων προσώπων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου, όπως και τις κατωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις σας.

Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται στους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και τους Διεθνείς κανόνες δικαίου και ο Χρήστης συμφωνεί να μη χρησιμοποιεί το site μας κατά τρόπο που παραβιάζει τους εφαρμοστέους κανόνες ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, ο Χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τους κάτωθι σκοπούς:

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιοδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ., και δη με τη διάδοση απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου ή γενικώς επιβλαβούς περιεχομένου.
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 • παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονιστικών διατάξεων, ηθελημένη ή μη.
 • παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
  Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω, εκτός των τυχόν αστικών ευθυνών, επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

 

 1. Τιμολογιακή Πολιτική

Οι τιμές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, ακόμα και μετά την καταχώριση της παραγγελίας. Στην τελευταία περίπτωση ο Χρήστης θα ενημερωθεί για τη διαφορά στην τιμή και θα πρέπει να επιβεβαιώσει εντός εύλογου χρόνου για το αν επιθυμεί σε κάθε περίπτωση να προβεί στην αγορά του προϊόντος καταβάλλοντας το επιπλέον ποσό.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα "E-Wood Collection" ή άλλο της εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό σε περίπτωση που ο Χρήστης τυχόν διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο. Στo πλαίσιο της καλής πίστεως και για τη δική σας προστασία αλλά και των τρίτων, σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο +30 2810 381475 ή με αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@ewoodcollection.com

 

 1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, τυχόν ευρεσιτεχνιών, κ.λπ. αποτελούν:

 • είτε διανοητική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή συνεργαζόμενων με αυτήν και προστατεύεται κατά τις σχετικές εφαρμοστέες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων,
 • είτε διανοητική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Ειδικότερα, ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμπορεύεται ή αντιπροσωπεύει το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ewoodcollection ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών αντίστοιχα προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο site δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Επιπλέον, οποιοδήποτε λογισμικό διατίθεται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος για «κατέβασμα» (downloading), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, για την οποία ισχύουν τα εξής:

 • η χρήση τέτοιων στοιχείων από το διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον ατομική, συνεπώς τα στοιχεία αυτά δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, ούτε να τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε να διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας.
 • δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία αυτά ή έγγραφα.
 • Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

 

 1. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστότοπους

Όπου ο διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων (websites) και ιστοσελίδων όπου τυχόν παραπέμπει μέσω "υπερ-συνδέσμων" (hyperlinks) ή διαφημιστικών μηνυμάτων (banners). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, ο Χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους και ιστοσελίδες, οι οποίοι και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παράθεση τυχόν των συνδέσμων στο ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του Χρήστη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου.

 

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει από το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.